Communicatiebureau BCP

Parels uit een rijke ervaring

Communicatie

Research en samenstelling onderdeel ‘Communicatieve beleidsinstrumenten’ in handboek ‘Juridische, economische en communicatieve beleidsinstrumenten’ voor Deltaprogramma zoetwater (opdracht RWS Waterdienst)
Opstellen en uitvoeren communicatieplan voor ontwikkeling Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied
Advisering over communicatietraject rond uitvoering Basismonitoring wadden

Redactie en productie

Meer dan twintig jaar (water)communicatieopdrachten voor rijk, provincies en waterschappen, zowel voor specifieke doelgroepen als voor breed publiek
Vijf jaar als preferred supplier van Rijkswaterstaat
Tien jaar redactie en productie vakmagazine ‘De Water’
Vier jaar redactie en productie Zoutkrant
Zeven jaargangen redactie en productie voortgangsrapportage ‘Water in Beeld’
Twaalf jaar samenstelling en redactie IDON-nieuwsbrief
Uitvoering keuzenota en ‘midterm review’ KRW Rijn Midden
Herschrijven ‘Handreiking prestatiegerichte risicoanalyses (PRA) voor aanleg, beheer en onderhoud’

Ambtelijke schrijfprocessen

Coachen ambtelijk schrijversteam ‘Artikel 5 KRW-rapportage’ aan Brussel en eindredactie Decembernota‚Äôs
Tekstschrijven Herziening Integraal Beheerplan Noordzee en implementatienota’s Mariene Strategie delen I, II en III
Tekst en redactie herziening Handreiking Watertoetsproces plus omzetting van print naar digitale vorm
Productie monitoringrapportages Wadden in beeld 2015 en 2016

Ghostwriting

Speeches en presentaties.
Vakinhoudelijke artikelen in magazine van adviesbureau Infram.