Communicatiebureau BCP

Ideale partner

We willen eerst weten wat een opdrachtgever wil en zelf al heeft bedacht. Dan denken we daarover graag verder mee. We doen dat vanuit een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Op ons vakgebied geven we gevraagd én ongevraagd advies. Dat gaat ons goed af, omdat we de opgaven en de werkomgeving van opdrachtgevers in de watersector kennen en begrijpen.

Voor deze producten zijn wij graag uw partner

Advisering over communicatieplannen en -trajecten
Ontwikkeling en/of uitvoering van een strategisch communicatieplan
Redactionele begeleiding van een ambtelijk schrijversteam
Herschrijven van ontoegankelijk document tot prettig lezende tekst
Redactie en productie van een nieuwsbrief of periodiek vakblad
Journalistieke verslaglegging van congres, workshop of seminar

Opdrachtgevers van BCP in de afgelopen jaren

Ministerie van IenW
Ministerie van EZK
Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Rijkswaterstaat Midden-Nederland
Rijkswaterstaat Zee en Delta
Rijkswaterstaat Noord-Nederland
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement
Provincie Fryslân
Provincie Noord-Holland
Provincie Zuid-Holland

Provincie Noord-Brabant
Provincie Flevoland
Provincie Utrecht
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Deltaprogramma Waddenzee
Deltaprogramma zoetwatervoorziening
Deltares
Regionaal Bestuurlijk Overleg Midden-Nederland
Coördinatiecommissie Stroomgebieden Nederland
Kustwachtcentrum