Communicatiebureau BCP

BCP en water

Water heeft ons te pakken, we kunnen niet zonder. We leven, werken, wonen, recreëren en worden oud met water. In goede tijden geeft water veel, in kwade tijden neemt het. Nederlanders spelen dat spel naar beste kunnen mee. Vaak slim, maar niet vanzelfsprekend altijd als winnaar.
Duizenden professionals zijn dagelijks met water bezig: besturend, besluitend, beherend, onderzoekend, metend, regelend, observerend, anticiperend, calculerend, regisserend, argumenterend, discussiërend.
We communiceren over water, meestal vrijuit. Dan stromen woorden en zinnen zoals het water zelf. Maar soms is zorgvuldigheid in woord en beeld geboden. Een boodschap moet exact zijn, een doel helder en eenduidig geformuleerd, ingewikkelde informatie over water in klare taal geordend. In die gevallen moet je als waterprofessional kunnen rekenen op een bureau dat weet heeft van water én dat de kunst van het communiceren verstaat. BCP is zo’n bureau.